Adres korespondencyjny:

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 29A
00 – 908 Warszawa

tel. 261 839 511
fax. 261 839 074
sekretariat.​woli@​wat.​edu.​pl

REGON 384224986

Telefony kontaktowe

DYREKTORtel. 261 839 511
WICEDYREKTORtel. 261 838 008
SEKRETARIATtel. 261 839 511
KIEROWNIK INTERNATUtel. 885 336 218
KIEROWNIK ZESPOŁUtel. 261 838 016
PEDAGOGtel. 885 336 217
PSYCHOLOGtel. 261 838 009
PORTIERNIA BUDYNEK SZKOŁYtel. 261 838 013
SEKRETARIAT INTERNATUtel. 261 838 022
POKÓJ WYCHOWAWCÓW
INTERNAT KLUB WAT
tel. 261 838 010
PORTIERNIA INTERNAT KLUB WATtel. 261 837 774
POKÓJ WYCHOWAWCÓW
INTERNAT DS WAT NR 3
I PIĘTRO – KLASA CZWARTA, DZIEWCZĘTA KLASY PIERWSZE
tel. 261 838 021
POKÓJ WYCHOWAWCÓW
INTERNAT DS WAT NR 3
II PIĘTRO – CHŁOPCY KLASY DRUGIE
tel. 261 838 010
POKÓJ WYCHOWAWCÓW
INTERNAT DS WAT NR 3
III PIĘTRO – KLASY DRUGIE
tel. 261 838 019
POKÓJ WYCHOWAWCÓW
INTERNAT DS WAT NR 3
IV PIĘTRO – KLASY TRZECIE
tel. 261 838 012

PORTIERNIA

INTERNAT DS WAT NR 3

tel. 261 838 011

 

Dojazd

Sekre­ta­riat Liceum dzia­ła w dni robo­cze, od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 7.30−15.30.

Dojazd ZTM:

  • auto­bu­sa­mi linii: 154, 220 oraz 320 – przy­sta­nek ARCHIMEDESA
  • auto­bu­sem linii 523 – przy­sta­nek STARE BEMOWO
  • tram­wa­jem linii 20 – przy­sta­nek ARCHIMEDESA

Wytwo­rzo­ne przez: WOLI ()

Wytwo­rzo­ne: 17 lip­ca 2019

Udo­stęp­nio­ne: 17 lip­ca 2019

Zmie­nio­ne: 24 mar­ca 2023

Skip to content