Kierownictwo

Funk­cjaNazwi­sko i imię
DYREKTOR WOLIEwa Kac­przyk
WICEDYREKTORMarze­na Szpatuśko
KIEROWNIK INTERNATUMariusz Olszak

Wytwo­rzo­ne przez: Robert Dry­gas (Admi­ni­stra­tor)

Wytwo­rzo­ne: 17 lip­ca 2019

Udo­stęp­nio­ne: 17 lip­ca 2019

Zmie­nio­ne: 24 mar­ca 2023

 

Skip to content