Kierownictwo

Funk­cjaNazwi­sko i imię
DYREKTOR WOLIEwa Kac­przyk
WICEDYREKTORMarze­na Szpatuśko
KIEROWNIK INTERNATUPiotr Sta­sie­wicz

Wytwo­rzo­ne przez: WOLI ()

Wytwo­rzo­ne: 17 lip­ca 2019

Udo­stęp­nio­ne: 17 lip­ca 2019

Zmie­nio­ne: 21 wrze­śnia 2023

 

Skip to content