Kontakt

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 25A
00 – 908 War­sza­wa

tel. 261 839 511
fax. 261 839 510
sekretariat.​woli@​wat.​edu.​pl

REGON 384224986

Telefony kontaktowe

Głów­ny Spe­cja­li­sta261 838 007
Sekre­ta­riat261 839 511
261 838 006
Kie­row­nik Inter­na­tu261 838 008
Biblio­te­ka261 838 008
Peda­gog261 838 009
Pokój Wycho­waw­ców261 838 010
Por­tier­nia261 837 774

Sekre­ta­riat Liceum dzia­ła w dni robo­cze, od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 7.30−15.30.

Dojazd ZTM:

  • auto­bu­sa­mi linii: 122, 154, 220 oraz 320 – przy­sta­nek WAT
  • auto­bu­sem linii 523 – przy­sta­nek STARE BEMOWO
  • tram­wa­jem linii 20 – przy­sta­nek WAT