Samorząd szkoły i internatu

Samo­rząd uczniowski

Imię i nazwiskoFunk­cja
Alek­san­der Ochociński
Jakub Olach
Prze­wod­ni­czą­cy
Maciej Wit­kow­skiRzecz­nik Kla­sy 4A
Woj­ciech MichalskiRzecz­nik Kla­sy 3A
Seba­stian WalaRzecz­nik Kla­sy 3B
Patry­cja PiaseckaRzecz­nik Kla­sy 3C
Kuba PulitRzecz­nik Kla­sy 2A
Miłosz Dołę­gaRzecz­nik Kla­sy 2B
Wik­tor SankowskiRzecz­nik Kla­sy 2C
Mile­na KmitaRzecz­nik Kla­sy 2D
Anna Żyliń­skaRzecz­nik Kla­sy 1A
Michał BanyRzecz­nik Kla­sy 1B
Kac­per WaszewskiRzecz­nik Kla­sy 1C
Mar­cin TomalakRzecz­nik Kla­sy 1D
p. Maciej ZubkowiczOpie­kun Samorządu

 

Skip to content