Wzorowy uczeń

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Maja Nie­mi­ro­wicz
Nata­lia Budzyń

Wzorowy uczeń WOLI

Jan
Adamowicz
3Ag
Nata­lia
Budzyń
3Ag
Jakub
Frommholz
3Ag
Jago­da
Kubasiewicz
3Ag
Michał
Krydowski
3Ag
Szy­mon
Makowski
3Ag
Moni­ka
Mazella
3Ag
Han­na
Mika
3Ag
Kor­ne­liusz
Samol
3Ag
Oli­wia
Stankiewicz
3Ag
San­dra
Stolarska
3Ag
Zuzan­na
Żokowska
3Ag
Paweł
Czyżewski
3A
Wero­ni­ka
Kaźmierczak
3A
Mate­usz
Mrożek
3A
Piotr
Stasiak
3A
Alek­san­der
Bacior
2A
Oli­wia
Waszkiewicz
2A
Krzysz­tof
Grabowski
2B
Syl­wia
Kowalska
2B
Maja
Niemirowicz
2B
Prze­my­sław
Rojek
2B
Fran­ci­szek
Wojciechowski
2B
Paweł
Czyż
2C
Hubert
Gałka
2C
Hubert
Jurczyk
2C
Adrian
Kuźniak
2C
Jakub
Orłowski
2C
Patry­cja
Piasecka
2C
Seba­stian
Stawiecki
2C
Niko­la
Wiktorska
2C
Jakub
Zieliński
2C
Skip to content